•    
  •    
  • Socialinė tarnyba: (+370 349) 50 215
  • Apie mus
  • Vizija
  • Misija

Apie mus

Jonavos nakvynės namai yra Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti socialinės priežiūros paslaugas Jonavos rajono gyventojams. Jonavos nakvynės namai įsteigti 1992 m. rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Nakvynės namų tikslas – padėti Jonavos rajono gyventojams benamystės atvejais, organizuojant pagalbą, užtikrinant rūpinimąsi asmens gyvenimu ir dalyvavimu darbo rinkoje, stiprinant motyvaciją savarankiškai spręsti savo socialines problemas. Siekiame sudaryti asmeniui sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Vizija

Rūpinimasis žmogumi, jo pasirinkimo galimybių didinimas ir efektyvi pagalba. Siekiame sudaryti asmeniui sąlygas ugdyti/ stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį

Misija

Sudaryti būtiniausias žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, padėti laikinai apgyvendintiems asmenims, praradusiems socialinius ryšius, grįžti į pilnavertį gyvenimą, skatinti juos susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą ir darbą, užtikrinti socialinį saugumą.