•    
  •    
  • Socialinė tarnyba: (+370 349) 50 215

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti (šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komitetas).

Jonavos nakvynės namai tokios informacijos neteikia, nes netvarko tokių informacijos rinkinių.

Kviečiame naudotis Lietuvos atvirų duomenų portalu.