•    
 •    
 • Socialinė tarnyba: (+370 349) 50 215

JONAVOS NAKVYNĖS NAMUOSE

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

 • Bendrosios socialinės paslaugos:
 • individuali pagalba asmeniui. Pagalbos procese gyventojas kartu su socialiniu darbuotoju sudaro individualų darbo su asmeniu planą ir bendradarbiaudami jį įgyvendina; socialinis darbuotojas stebi pokyčius ir inicijuoja pagalbos proceso korekcijas, atsižvelgdamas į kintančią kliento situaciją;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas. Esant poreikiui, socialinis darbuotojas atstovauja asmens interesams ir tarpininkauja tarp asmens ir kitų institucijų, specialistų ar asmenų (antstolių, medicinos įstaigų, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir kt.);
 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, bendraujant ir kt.);
 • darbo įgūdžių ugdymas;
 • maitinimo organizavimas (Maisto banko ir Intervencinės programos produktų paketų išdavimas ir kt.);
 • esant galimybei, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį (pavyzdžiui, pavėžėjimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichologinė-psichoterapinė pagalba ir kt.);
 • individualus socialinis darbas su asmeniu (savikontrolės stiprinimas, emocijų, jausmų bei elgesio raiškos kontrolė, skatinimas suprasti ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir kt.);
 • sociokultūrinės paslaugos.
 • Laikinas apgyvendinimas.
 • Laikinas apnakvindinimas.